לבקנות

icon אודות מחלה  אודות המחלה

לבקנות מאופיינת בחוסר פיגמנטציה של העור, השיער והעיניים. בעקבות חוסר בפיגמנט מלנין אנשים לבקניים רגישים לעור ובעלי נטייה לפיתוח סרטני עור. תוארו מספר גנים שהמוטציה באחד מהם גורמת ללבקנות. מכאן, יתכנו סוגים שונים של המחלה הנבדלים בגן הפגום בה ובחומרתה.

icon שכיחות נשאים  שכיחות הנשאים

בארץ המוטציה השכיחה ביותר תוארה בעדות צפון אפריקאיות (שכיחות נשאים 1:40). כמו כן, תוארו מוטציות נוספות בערבים נוצרים בגליל וביהודים ממוצא אשכנזי.

icon אודות בדיקה  אודות הבדיקה

בדיקת סקר גנטי ללבקנות מוצעת רק לבני זוג שלפחות אצל אחד מהם היו מקרים של לבקנות במשפחה. אותו בן זוג מופנה לייעוץ גנטי ושם נבדק כל מקרה לגופו.
במידה ואין סיפור משפחתי של לבקנות לשני בני הזוג, הבדיקה אינה מומלצת.
יש לציין שאיגוד גנטיקאים רפואיים לא ממליץ על ביצוע בדיקה גנטית ללבקנות משום שמדובר במחלה קלה יחסית שלא מפריעה לרוב לנהל חיים נורמטיביים.

icon מימון בדיקה  מימון הבדיקה

כאשר יש סיפור משפחתי ניתן לקבל הפניית רופא גנטיקאי ולהגיש בקשה למימון הבדיקה. בכל המקרים האחרים הבדיקה יכולה להתבצע אך ורק באופן פרטי.

בדיקות גנטיות נוספות שלא ממומנות ע"י משרד הבריאות: