אנמיה ע"ש פנקוני C

icon אודות מחלה  אודות המחלה

מחלה קשה שמאופיינת בעיקר באנמיה בדרגה חמורה, מומים בגפיים, נטייה להתמרה סרטנית ולעיתים קומה נמוכה ופיגור שכלי. נשאי המחלה שכיחים ביהודים ממוצא אשכנזי. מחלה דומה מאוד (אנמיה ע"ש פנקוני מסוג A) שכיחה ביהודים ממוצא צפון אפריקאי.

icon שכיחות נשאים  שכיחות הנשאים

1:90 בעדות אשכנז.

icon אודות בדיקה  אודות הבדיקה

הבדיקה מוצעת כאשר שני בני הזוג ממוצא אשכנזי מלא או חלקי.

icon מימון בדיקה  מימון הבדיקה

הבדיקה אינה כלולה בסל הבריאות עקב כך ששכיחות הנשאים נמוכה יחסית. ניתן לקבל מימון מביטוחים משלימים ו/או פרטיים.

בדיקות גנטיות נוספות הניתנות לביצוע לעדות אשכנז: